‘she’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘she’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

she ZAIMEK She is translated by elle: she closed the door = elle a fermé la porte. For particular usages, see the entry below.:

it's a she inf (of baby)

she's → she is, → she has

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘she’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘she’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘she’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.she [ʃi:] pers pron (female person or animal)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘she’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘she’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文