‘wet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘wet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. wet (damp):

III.wet <part prés wetting; prét, part passé wet> [Brit wɛt, Am wɛt] CZASOW. przech.

Zobacz też whistle, ear

I.whistle [Brit ˈwɪs(ə)l, Am ˈ(h)wɪsəl] RZECZOW.

2. ear (hearing, perception):

3. ear BOT (of wheat, corn):

to be on one's ear Irish (drunk) inf
to be on one's ear Irish (drunk) inf
to get a thick ear inf

Tłumaczenia dla hasła ‘wet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘wet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘wet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.wet <wet, wet, -tt- [or wetted, wetted, -tt-]> [wet] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘wet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘wet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文