‘what's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘what's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. what (what exactly):

4. what (in clauses):

II.what [Brit wɒt, Am (h)wət, (h)wɑt] CZŁ. OKR.

VII.what [Brit wɒt, Am (h)wət, (h)wɑt] WYKRZYK.

Zobacz też about

I.about [əˈbaʊt] PRZYMIOT. About is used after certain nouns, adjectives and verbs in English ( information about, a book about, curious about, worry about etc.). For translations, consult the appropriate entries ( information, book, curious, worry etc).
about often appears in British English as the second element of certain verb structures ( move about, rummage about, lie about etc.). For translations, consult the relevant verb entries ( move about, rummage about, lie about etc.).

I.not [Brit nɒt, Am nɑt] PRZYSŁ. Dans la langue parlée ou familière, not utilisé avec un auxiliaire ou un modal prend parfois la forme n't qui est alors accolée au verbe (eg you can't go, he hasn't finished).

2. not (replacing word, clause, sentence etc):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘what's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘what's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘what's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. what interrog:

what's up? inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘what's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘what's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文