‘will w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘will w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. will (expressing consent, willingness):

will do inf!

2. will (wish, desire):

+ subj Thy will be done

Zobacz też free will, ill will, world, iron, goodwill, effort, battle

1. world (planet):

2. world (group of people):

4. world (person's environment):

I.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] RZECZOW.

III.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] PRZYMIOT. fig

1. battle MILIT:

I.will on CZASOW. [Brit wɪl -, Am wɪl, wəl -] (will [sb/sth] on)

will-o'-the-wisp [Brit wɪləðəˈwɪsp, Am ˌwɪləðəˈwɪsp] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła ‘will w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘will w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘will w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘will w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘will Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文