’—‘feel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ’—‘feel w angielski»francuski słowniku

II.feel <prét, part passé felt> [Brit fiːl, Am fil] CZASOW. przech.

1. feel (experience):

3. feel (physically):

4. feel (touch deliberately):

III.feel <prét, part passé felt> [Brit fiːl, Am fil] CZASOW. nieprzech.

1. feel (emotionally):

2. feel (physically):

3. feel (create certain sensation):

Zobacz też feel around, feel for

I.feel around CZASOW. [Brit fiːl -, Am fil -] (feel around)

I.feel around CZASOW. [Brit fiːl -, Am fil -] (feel around)

feel-good [Brit ˈfiːlɡʊd, Am ˈfilɡʊd] RZECZOW. pej

I.feel out CZASOW. [Brit fiːl -, Am fil -] Am (feel out [sb], feel [sb] out)

I.feel up CZASOW. [Brit fiːl -, Am fil -] inf (feel up [sb/sth], feel [sb/sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

’—‘feel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ’—‘feel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ’—‘feel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

’—‘feel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

’—‘feel Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła ’—‘feel w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文