’—‘we w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ’—‘we w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

we ZAIMEK In standard French, we is translated by nous but in informal French on is frequently used: we're going to the cinema = nous allons au cinéma or ( more informally) on va au cinéma.
on is also used in correct French to refer to a large, vaguely defined group: we shouldn't lie to our children = on ne devrait pas mentir à ses enfants. For particular usages see the entry below.
:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ’—‘we w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

’—‘we w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ’—‘we w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła ’—‘we w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

’—‘we Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文