“may w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła “may w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. may (possibility):

Zobacz też well2, well1

well → well up

I.well1 <comp better; superl best> [Brit wɛl, Am wɛl] PRZYMIOT.

1. well (in good health):

2. well (in satisfactory state, condition):

II.well1 <comp better; superl best> [Brit wɛl, Am wɛl] PRZYSŁ.

1. well (satisfactorily):

2. well (used with modal verbs):

it may well be that + subj

3. well (intensifier):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła “may w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

“may w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła “may w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

may <3rd pers sing may, might, might> [meɪ] CZASOW. posiłk.

Tłumaczenia dla hasła “may w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

“may Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

“may I ?” “please do!” form
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文