Tłumaczenia dla hasła 15-inch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.monitor [ˈmɒnɪtəʳ, Am ˈmɑ:nɪt̬ɚ] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła 15-inch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

moniteur [mɔnitœʀ] RZECZOW. m (écran)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文