18% w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła 18% w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła 18% w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
a child under the age of 18, a minor technical
person under 18, minor technical
to be over 18 ou of age technical
person over 18, major technical

18% w słowniku PONS

18% Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文