Action w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Action w angielski»francuski słowniku

action [Brit ˈakʃ(ə)n, Am ˈækʃ(ə)n] RZECZOW.

1. action U:

delayed-action [Brit dəˌleɪdˈakʃ(ə)n, Am dəˈleɪdˌækʃ(ə)n] PRZYMIOT.

Action w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Action w angielski»francuski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
impulsif(-ive)

Action Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

prêt(e) à agir

Action Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła Action w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文