American w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła American w angielski»francuski słowniku

I.American [Brit əˈmɛrɪk(ə)n, Am əˈmɛrəkən] RZECZOW.

II.American [Brit əˈmɛrɪk(ə)n, Am əˈmɛrəkən] PRZYMIOT.

I.Anglo-American [Brit ˌaŋɡləʊəˈmɛrɪk(ə)n, Am æŋɡloʊəˈmɛrəkən] RZECZOW.

II.Anglo-American [Brit ˌaŋɡləʊəˈmɛrɪk(ə)n, Am æŋɡloʊəˈmɛrəkən] PRZYMIOT.

I.Afro-American [Brit afrəʊəˈmɛrɪk(ə)n, Am ˌæfroʊəˈmɛrək(ə)n] RZECZOW.

II.Afro-American [Brit afrəʊəˈmɛrɪk(ə)n, Am ˌæfroʊəˈmɛrək(ə)n] PRZYMIOT.

American w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła American w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też English

Tłumaczenia dla hasła American w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文