Assembly w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Assembly w angielski»francuski słowniku

Zobacz też Assembly

Assembly w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Assembly w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Assembly w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Assembly Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Assembly z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文