At w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła At w angielski»francuski słowniku

I.blink at CZASOW. [Brit blɪŋk -, Am blɪŋk -] (blink at [sth])

I.claw at CZASOW. [Brit klɔː -, Am klɔ -] (claw at [sth/sb])

Zobacz też straw

3. straw (for drinking):

I don't care a straw inf

I.scratch at CZASOW. [Brit skratʃ -, Am skrætʃ -] (scratch at [sth])

I.run at CZASOW. [Brit rʌn -, Am rən -] (run at [sth])

At w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła At w angielski»francuski słowniku

At Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

at sb's behest [or at the behest of sb] nsing form

At Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文