Contact w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Contact w angielski»francuski słowniku

I.contact RZECZOW. [Brit ˈkɒntakt, Am ˈkɑnˌtækt]

5. contact → contact lens

6. contact PHOT → contact print

II.contact CZASOW. przech. [Brit ˈkɒntakt, kənˈtakt, Am ˈkɑnˌtækt, kənˈtækt]

Zobacz też contact lens, contact print

Contact w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Contact w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła Contact w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Contact Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Contact Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła Contact w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文