Cross w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Cross w angielski»francuski słowniku

1. cross (go across):

Zobacz też heart

1. heart ANAT (of human, animal):

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

+ subj in my heart (of hearts)

cyclo-cross [Brit ˈsʌɪkləʊkrɒs, Am ˈsaɪkloʊkrɔs] RZECZOW.

I.cross off CZASOW. [Brit krɒs -, Am krɔs -] (cross [sth/sb] off, cross off [sth/sb])

I.cross out CZASOW. [Brit krɒs -, Am krɔs -] (cross out [sth], cross [sth] out)

Cross w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Cross w angielski»francuski słowniku

II.cross <-er, -est> [krɒs, Am krɑ:s] PRZYMIOT.

Cross Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Cross z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文