David w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła David w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła David w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

David w słowniku PONS

David Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

D as in David Brit, D as in Dog Am, D for David Brit, D for Dog Am (on telephone)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文