Dutch w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Dutch w angielski»francuski słowniku

I.Dutch [Brit dʌtʃ, Am dətʃ] RZECZOW. hollandais is used to apply to the whole of the Netherlands as well as the Dutch language but this usage is incorrect. Strictly speaking it should be applied only to the province of the Netherlands called Hollande in French.

Dutch w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Dutch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też English

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Dutch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Dutch Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文