English w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła English w angielski»francuski słowniku

I.English [Brit ˈɪŋɡlɪʃ, Am ˈɪŋ(ɡ)lɪʃ] RZECZOW.

II.English [Brit ˈɪŋɡlɪʃ, Am ˈɪŋ(ɡ)lɪʃ] PRZYMIOT.

english [Brit ˈɪŋɡlɪʃ, Am ˈɪŋ(ɡ)lɪʃ] RZECZOW. Am (in billiards)

un-English [Brit ʌnˈɪŋɡlɪʃ, Am ˌənˈɪŋ(ɡ)lɪʃ] PRZYMIOT.

Zobacz też National Trust, National Trust

English w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła English w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła English w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

English Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文