First w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła First w angielski»francuski słowniku

3. first (to begin with):

Zobacz też gear

first-hand [Brit ˌfəːstˈhand, Am ˌfərstˈhænd] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

First w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła First w angielski»francuski słowniku

Zobacz też eighth

First Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

First Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła First w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文