Five w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Five w angielski»francuski słowniku

five-a-side [Brit ˌfʌɪvəˈsʌɪd, Am ˌfaɪvəˈsaɪd] Brit RZECZOW. a. five-a-side football

I.nine-to-five [Brit nʌɪntəˈfʌɪv, Am ˌnaɪntəˈfaɪv] PRZYMIOT.

Five w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Five w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też eight

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Five w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Five Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文