General w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła General w angielski»francuski słowniku

I.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] RZECZOW.

II.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] PRZYMIOT.

4. general (not detailed or specific):

General w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła General w angielski»francuski słowniku

General Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

General Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文