Hell w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Hell w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. hell (as intensifier) inf:

on en a bavé inf
dégage! inf
qu'est- ce que tu fais, bon Dieu? inf
to be hell inf on sth Am
to catch hell inf Am
go on, give 'em hell slang

he'll → he will

Tłumaczenia dla hasła Hell w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
enfer REL
MYTH les enfers
fucking hell! vulg sl

Hell w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Hell w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

go to hell! vulg

Zobacz też will2, will1

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Hell w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Hell Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文