ID w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ID w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też identity, identification, Idaho

identity [Brit ʌɪˈdɛntɪti, Am ˌaɪˈdɛn(t)ədi] RZECZOW. (all contexts)

identification [Brit ʌɪˌdɛntɪfɪˈkeɪʃ(ə)n, Am aɪˌdɛn(t)əfəˈkeɪʃ(ə)n] RZECZOW.

Idaho [Brit ˈʌɪdəhəʊ, Am ˈaɪdəˌhoʊ] RZECZOW.

I'd → I had, → I should, → I would

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ID w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ID w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ID w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też would, will2, will1

1. would pt of will

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ID (Intelligent Design) REL Am skr

Tłumaczenia dla hasła ID w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ID Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła ID w francuski»angielski słowniku

ID z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła ID w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文