Indian w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Indian w angielski»francuski słowniku

I.Indian [Brit ˈɪndɪən, Am ˈɪndiən] RZECZOW.

II.Indian [Brit ˈɪndɪən, Am ˈɪndiən] PRZYMIOT.

I.Anglo-Indian [Brit aŋɡləʊˈɪndɪən, Am ˌæŋɡloʊˈɪndiən] RZECZOW.

II.Anglo-Indian [Brit aŋɡləʊˈɪndɪən, Am ˌæŋɡloʊˈɪndiən] PRZYMIOT.

Indian w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Indian w angielski»francuski słowniku

Indian file → single file

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文