Labor w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Labor w angielski»francuski słowniku

Zobacz też labour

I.labour Brit, labor Am [Brit ˈleɪbə, Am ˈleɪbər] RZECZOW.

II.labour Brit, labor Am [Brit ˈleɪbə, Am ˈleɪbər] CZASOW. nieprzech.

III.labour Brit, labor Am [Brit ˈleɪbə, Am ˈleɪbər]

I.labour Brit, labor Am [Brit ˈleɪbə, Am ˈleɪbər] RZECZOW.

II.labour Brit, labor Am [Brit ˈleɪbə, Am ˈleɪbər] CZASOW. nieprzech.

III.labour Brit, labor Am [Brit ˈleɪbə, Am ˈleɪbər]

Labor w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Labor w angielski»francuski słowniku

labor → labour

Zobacz też labour

Labor Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to achieve the wherewithal of one's labour REL soutenu przykł

Labor Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文