Legion w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Legion w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.legion [Brit ˈliːdʒ(ə)n, Am ˈlidʒən] RZECZOW. MILIT

II.legion [Brit ˈliːdʒ(ə)n, Am ˈlidʒən] PRZYMIOT. never attr

Tłumaczenia dla hasła Legion w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
légion HIST, MILIT

Legion w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Legion w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła Legion w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Legion Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文