Lower w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Lower w angielski»francuski słowniku

I.lower1 [Brit ˈləʊə, Am ˈloʊ(ə)r] PRZYMIOT. comp

I.lower3 [Brit ˈləʊə, Am ˈlaʊ(ə)r] CZASOW. nieprzech. (frown)

I.lower down CZASOW. [Brit ˈləʊə -, Am ˈloʊ(ə)r -] (lower [sth] down, lower down [sth])

I.lower class <pl lower classes> [Brit, Am ˌloʊər ˈklæs] RZECZOW.

II.lower class [Brit, Am ˌloʊər ˈklæs] PRZYMIOT. (gen)

lower sixth [Brit ˈləʊə sɪksθ] RZECZOW. Brit SCHOOL

I.lower middle class <pl lower middle classes> [ˈləʊə(r)] RZECZOW.

Lower w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Lower w angielski»francuski słowniku

Lower Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Lower z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文