March w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła March w angielski»francuski słowniku

1. march MILIT (foot journey):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

March w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła March w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też April

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła March w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

March Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文