Mean w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Mean w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.mean <prét, part passé meant> [Brit miːn, Am min] CZASOW. przech.

2. mean (intend):

to mean sb to do Brit, to mean for sb to do Am

Greenwich Mean Time, GMT [Brit ɡrɛnɪtʃˈmiːntʌɪm, Am ˌɡrɛnɪtʃ ˈmin ˌtaɪm] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła Mean w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Mean w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Mean w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Mean w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Mean Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文