Tłumaczenia dla hasła „Near“ w angielsko » francuski słowniku (Przełącz na francusko » angielski)

1. near (in space or time):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文