North w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła North w angielski»francuski słowniku

I.north [Brit nɔːθ, Am nɔrθ] RZECZOW. (compass direction)

I.north-easterly [Brit nɔːθˈiːst(ə)li, Am ˌnɔrθˈistərli] RZECZOW.

II.north-easterly [Brit nɔːθˈiːst(ə)li, Am ˌnɔrθˈistərli] PRZYMIOT.

north-eastern [Brit nɔːθˈiːst(ə)n, Am ˌnɔrθˈistərn] PRZYMIOT.

north-western [Brit nɔːθˈwɛst(ə)n, Am ˌnɔrθˈwɛstərn] PRZYMIOT.

I.north-east [Brit nɔːθˈiːst, Am ˌnɔrθˈist, ˌnɔrˈist] RZECZOW.

II.north-east [Brit nɔːθˈiːst, Am ˌnɔrθˈist, ˌnɔrˈist] PRZYMIOT.

III.north-east [Brit nɔːθˈiːst, Am ˌnɔrθˈist, ˌnɔrˈist] PRZYSŁ.

I.north-westerly [Brit nɔːθˈwɛst(ə)li, Am ˌnɔrθˈwɛstərli] RZECZOW.

II.north-westerly [Brit nɔːθˈwɛst(ə)li, Am ˌnɔrθˈwɛstərli] PRZYMIOT.

I.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] RZECZOW.

II.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] PRZYMIOT.

III.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] PRZYSŁ.

North w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła North w angielski»francuski słowniku

Zobacz też north

Zobacz też north

North Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

North Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła North w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文