Pan-American w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Pan-American w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.pan <part prés panning; prét, part passé panned> [Brit pan, Am pæn] CZASOW. przech.

III.pan <part prés panning; prét, part passé panned> [Brit pan, Am pæn] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła Pan-American w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Pan-American w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文