RAM w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła RAM w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.ram <part prés ramming; prét, part passé rammed> [Brit ram, Am ræm] CZASOW. przech.

III.to ram into <part prés ramming; prét, part passé rammed> CZASOW. nieprzech.

I.ram home CZASOW. [Brit ram -, Am ræm -] (ram [sth] home, ram home [sth]) lit

I.ram down CZASOW. [Brit ram -, Am ræm -] (ram [sth] down, ram down [sth])

Tłumaczenia dla hasła RAM w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

RAM w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła RAM w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła RAM w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文