Russian w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Russian w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.Russian [Brit ˈrʌʃ(ə)n, Am ˈrəʃən] RZECZOW.

II.Russian [Brit ˈrʌʃ(ə)n, Am ˈrəʃən] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła Russian w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Russian w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Russian w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też English

Tłumaczenia dla hasła Russian w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Russian Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文