Services» w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Services» w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.service [Brit ˈsəːvɪs, Am ˈsərvəs] RZECZOW.

2. service (facility, work done):

3. service (work, period of work done) (gen):

service ADMIN, MILIT

5. service (from machine, vehicle, product):

Tłumaczenia dla hasła Services» w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Services» w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Services» w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła Services» w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Services» Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Services» Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła Services» w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文