Siamese w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Siamese w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.Siamese [Brit ˌsʌɪəˈmiːz, Am ˌsaɪəˈmiz] RZECZOW.

II.Siamese [Brit ˌsʌɪəˈmiːz, Am ˌsaɪəˈmiz] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła Siamese w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Siamese w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Siamese w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też English

Tłumaczenia dla hasła Siamese w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文