Social w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Social w angielski»francuski słowniku

I.social [Brit ˈsəʊʃ(ə)l, Am ˈsoʊʃəl] RZECZOW.

II.social [Brit ˈsəʊʃ(ə)l, Am ˈsoʊʃəl] PRZYMIOT.

Social w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Social w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.social [ˈsəʊʃəl, Am ˈsoʊ-] SOCIOL PRZYMIOT.

II.social [ˈsəʊʃəl, Am ˈsoʊ-] SOCIOL RZECZOW. Brit

anti-social [ˌæntɪˈsəʊʃl, Am -t̬ɪˈsoʊ-] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła Social w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Social Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Social Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła Social w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文