Spring w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Spring w angielski»francuski słowniku

II.spring <prét sprang, part passé sprung> [Brit sprɪŋ, Am sprɪŋ] CZASOW. przech.

III.spring <prét sprang, part passé sprung> [Brit sprɪŋ, Am sprɪŋ] CZASOW. nieprzech.

Spring w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Spring w angielski»francuski słowniku

II.spring <sprang [or Am, a. Aus sprung], sprung> [sprɪŋ] CZASOW. nieprzech.

IV.spring [sprɪŋ] PRZYMIOT. Am (supported by springs)

Spring Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Spring z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文