These w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła These w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też this

I.this <pl these> [Brit ðɪs, Am ðɪs] CZŁ. OKR.

II.this <pl these> [Brit ðɪs, Am ðɪs] ZAIMEK

III.this <pl these> [Brit ðɪs, Am ðɪs] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła These w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

These w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła These w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też this

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła These w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

These Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文