This w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła This w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.this <pl these> [Brit ðɪs, Am ðɪs] CZŁ. OKR.

II.this <pl these> [Brit ðɪs, Am ðɪs] ZAIMEK

III.this <pl these> [Brit ðɪs, Am ðɪs] PRZYSŁ.

Zobacz też much

I.much [Brit mʌtʃ, Am mətʃ] PRZYSŁ. When much is used as an adverb, it is translated by beaucoup: it's much longer = c'est beaucoup plus long; she doesn't talk much = elle ne parle pas beaucoup.
For particular usages, see I. below.
When much is used as a pronoun, it is usually translated by beaucoup: there is much to learn = il y a beaucoup à apprendre. However, in negative sentences grand-chose is also used: I didn't learn much = je n'ai pas beaucoup appris or je n'ai pas appris grand-chose.
When much is used as an adjective, it is translated by beaucoup de: they don't have much money = ils n'ont pas beaucoup d'argent.
For particular usages see III. below.

1. much (to a considerable degree):

4. much (specifying degree to which something is true):

+ subj thanks very much

1. much:

2. much (expressing a relative amount, degree):

3. much (focusing on limitations, inadequacy):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła This w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ce lundi-/mois-ci

This w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła This w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też that

1. that (sth shown):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła This w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

This Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文