UN w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła UN w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też one

I.one [Brit wʌn, Am wən] CZŁ. OKR. When one is used as a personal pronoun it is translated by on when it is the subject of the verb: one never knows = on ne sait jamais. When one is the object of the verb or comes after a preposition it is usually translated by vous: it can make one ill = cela peut vous rendre malade.
For more examples and all other uses, see the entry below.

1. one (indefinite):

un/une m/ż
l'un/l'une m/ż

3. one (referring to a specific person):

you're a one inf!

4. one (demonstrative):

III.one [Brit wʌn, Am wən] RZECZOW. (number)

un-English [Brit ʌnˈɪŋɡlɪʃ, Am ˌənˈɪŋ(ɡ)lɪʃ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła UN w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

UN w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła UN w angielski»francuski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

UN Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文