War w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła War w angielski»francuski słowniku

1. war (armed conflict):

II.war <part prés warring; prét, part passé warred> [Brit wɔː, Am wɔr] CZASOW. nieprzech.

War w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła War w angielski»francuski słowniku

war no pl, no indef art:

internecine war [ɪntəˈni:saɪnˌwɔ:ʳ, Am -t̬ɚˈni:sɪn-] RZECZOW.

War Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

War Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła War w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文