Year w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Year w angielski»francuski słowniku

1. year (period of time):

an m
il y a deux ans
il y a deux ans

year-long [Brit ˈjɪəlɒŋ, Am ˈjɪrlɔŋ] PRZYMIOT.

Year w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Year w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła Year w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Year Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

(since) the year dot, (from) the year dot Brit, Aus

Year Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文