academic w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła academic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.academic [Brit akəˈdɛmɪk, Am ˌækəˈdɛmɪk] RZECZOW.

II.academic [Brit akəˈdɛmɪk, Am ˌækəˈdɛmɪk] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła academic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

academic w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła academic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
année ż académique Belg, Québec, CH

Tłumaczenia dla hasła academic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

academic Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

année ż académique Belg, Québec, CH
année académique Belg, Québec, CH
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文