acceptance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła acceptance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

acceptance [Brit əkˈsɛpt(ə)ns, Am əkˈsɛptəns] RZECZOW.

non-acceptance [Brit nɒnəkˈsɛpt(ə)ns, Am ˌnɑnækˈsɛptəns] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła acceptance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

acceptance w słowniku PONS

acceptance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

acceptance z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła acceptance w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文