achieve w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła achieve w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła achieve w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

achieve w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła achieve w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to achieve the wherewithal of one's labour REL soutenu przykł

Tłumaczenia dla hasła achieve w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

achieve Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to achieve the wherewithal of one's labour REL soutenu przykł
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文