across w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła across w angielski»francuski słowniku

I.across [Brit əˈkrɒs, Am əˈkrɔs, əˈkrɑs] PRZYIMEK Across frequently occurs as the second element in certain verb combinations ( come across, run across, lean across etc.). For translations, look at the appropriate verb entry ( come, run, lean etc.).

1. across (from one side to the other):

II.across [Brit əˈkrɒs, Am əˈkrɔs, əˈkrɑs] PRZYSŁ.

Zobacz też run, practice run, lean, come

III.run <prét ran, part passé run> [Brit rʌn, Am rən] CZASOW. przech.

5. run (operate):

IV.run <prét ran, part passé run> [Brit rʌn, Am rən] CZASOW. nieprzech.

1. run (move quickly):

10. run (flow):

III.lean <prét, part passé leaned or leant> [Brit liːn, Am lin] CZASOW. przech.

IV.lean <prét, part passé leaned or leant> [Brit liːn, Am lin] CZASOW. nieprzech.

II.come [Brit kʌm, Am kəm] WYKRZYK. (reassuringly)

III.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] CZASOW. przech.

IV.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] CZASOW. nieprzech.

1. come (arrive):

12. come (be situated):

I.come across CZASOW. [Brit kʌm -, Am kəm -] (come across) (be conveyed)

I.put across CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put across [sth], put [sth] across)

I.go across CZASOW. [Brit ɡəʊ -, Am ɡoʊ -] (go across)

II.go across CZASOW. [Brit ɡəʊ -, Am ɡoʊ -] (go across [sth])

I.lean across CZASOW. [Brit liːn -, Am lin -] (lean across)

II.lean across CZASOW. [Brit liːn -, Am lin -] (lean across [sth])

walk across CZASOW. [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk across [sth])

across w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła across w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła across w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

across Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文