action: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła action: w angielski»francuski słowniku

action [Brit ˈakʃ(ə)n, Am ˈækʃ(ə)n] RZECZOW.

1. action U:

delayed-action [Brit dəˌleɪdˈakʃ(ə)n, Am dəˈleɪdˌækʃ(ə)n] PRZYMIOT.

action: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła action: w angielski»francuski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
impulsif(-ive)

action: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

prêt(e) à agir

action: Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła action: w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文