actually w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła actually w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

actually [Brit ˈaktʃʊəli, Am ˈæk(t)ʃ(u)əli] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła actually w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

actually w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła actually w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła actually w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

actually Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文