add w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła add w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.add to CZASOW. [Brit ad -, Am æd -] (add to [sth])

II.add up CZASOW. [Brit ad -, Am æd -] (add up [sth], add [sth] up)

Tłumaczenia dla hasła add w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

add w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła add w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła add w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ajouter 3 à 4

add Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ajouter 3 à 4
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文